Strokeföreningen Kalmar

Ordförande:
Ronald Rosengren
Sparregatan 5
392 30 Kalmar
Tel: 070-550 74 94
E-post:
ronaldo50@telia.com
Kansli:
Kanslist: FSO Resurscenter
Nygatan 30
392 34 Kalmar
Plusgiro: 53 15 51-0


Skriv ut!                    Stäng fönstret