Strokeföreningen Gällivare

Ordförande:
Ewa Thurfjell
Curtelliusvägen 3
982 37 Gällivare
Tel: 0970-138 05
E-post:
ewab.thurfjell@telia.com
Sekreterare:
Iris Wennström
Keskijärvi 6
982 92 Gällivare
Tel: 0975-23196
E-post:
iris.wennstrom@gmail.com
Bankgiro: 881-1267


Skriv ut!                    Stäng fönstret