STARTSIDA
STARTSIDA
Kontakt
Vad är stroke?
Vad gör vi?
Bli medlem
Föreningarna
Anhöriga
Aktuellt
Strokedagen
Webb-Butik
Forskning & ansökan
Gåva till Strokefonden
Utbildning
Länkar
Press
Samverkanspartners
Stroke i media
Talande Webb
Sök

 
Välkommen till STROKE-Riksförbundets hemsida
Förbundet är en ideell, partipolitisk obunden intresseorganisation för de som har fått stroke, anhöriga och andra intresserade. Vi arbetar tillsammans med våra drygt 70 föreningar med medlemsstöd, informationsspridning och samhällspåverkan. Förbundets Strokefond stödjer forskning, sprider information och stöttar utbildning om stroke.

Hjälp oss att göra vår röst starkare, bli medlem!

Risken för att få stroke ökar i åldrarna 35-44 år

Andelen kvinnor som får stroke i åldrarna 35-44 år har ökat med 21 procent sedan 1995. Motsvarande siffra för män är 15 procent. I rapporten "Folkhälsan i Sverige 2013" utgiven av Socialstyrelsen tillsammans med Folkhälsoinstitutet kan man läsa om detta.
Till rapporten!

Hemsida för unga

Sandra var bara 24 år när hon fick stroke. Nu har hon skapat en hemsida som hon själv skulle ha velat hitta när hon fick stroke. Hennes förhoppning är att unga tillsammans kan göra hemsidan intressant och läsvärd.
Ung med stroke

Ladda ner vår nya app!

STROKE-Riksförbundet har en app där man kan göra akuttestet, få information om stroke, om förbundet och kontakta oss. Appen hittar du genom att söka på stroke i "App store" i din mobil.
Bild

Alla hjälpmedel samlade

Vårdguiden1177 har skapat ett webbaserat stöd för alla som behöver hjälpmedel. I den sökbara katalogen ryms över 60 000 hjälpmedel, och som besökare får man samlad information om de olika produkterna, information om hur det går till att få ett hjälpmedel och kontaktuppgifter om vart man vänder sig med frågor just där man själv bor.
All information är samlad på ett och samma ställe. Det är lättare att se vad som finns, vilka rättigheter man har, vad det kostar och hur man går till väga för att få ett hjälpmedel.

Till sidan 1177.se/hjalpmedel

Riksrevisionen kritiska till det befintliga anhörigstödet

Riksrevisionens nya granskning visar att staten inte har gjort tillräckligt för att anhöriga som vårdar närstående ska få ett stöd som motsvarar deras behov. Många anhöriga tvingas ibland ta ett större ansvar för en närståendes vård och omsorg än de orkar med. Samtidigt får de inte det stöd från det offentliga som de behöver. Regeringen bör därför göra mer för att förbättra förutsättningarna för kommuner och landsting att ge ett gott stöd till de anhöriga, anser Riksrevisionen.

Riksrevisionens granskning

Hemmets Veckotidning stödjer vårt förbund

Under två år stödjer Hemmets Veckotidning våra föreningar så att de kan göra aktiviteter och andra saker som de annars inte skulle ha råd att göra. Vi tackar Hemmets veckotidning för detta viktiga ekonomiska stöd.

SMIL - Stroke Mitt I Livet

SMIL finns på Facebook!
SMIL är en riktad verksamhet inom flera Strokeföreningar till de som fått stroke mitt i livet, det vill säga i arbetsför ålder. För att sprida information om SMIL har STROKE-Riksförbundet skapat en grupp på Facebook. Sök på Stroke mitt i livet - SMIL och gå med i gruppen du med!

Till Facebook-gruppen
Bild

Skriv ut Skriv Ut-ikon
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen
Tel: 08-721 88 20, Fax: 08-721 88 29

info@strokeforbundet.se

Strokefonden pg. 90 05 30-7, bg. 900-5307
Tel: 0200-883131

Organisationsnr: 802009-9332

KreatiWebb © 2010


Gör akuttestet här!