STARTSIDA
STARTSIDA
Kontakt
Vad är stroke?
Vad gör vi?
Bli medlem
Föreningarna
Anhöriga
Juristen har ordet
Strokedagen
Webb-Butik
Forskning & ansökan
Gåva till Strokefonden
Utbildning
Nyheter
Filmer
Länkar
Press
Samverkanspartners
Stroke i media
Talande Webb
In English
Sök

 
Gå till bli medlem

Tillsammans är vi starka

STROKE-Riksförbundet är en ideell, partipolitisk obunden intresseorganisation för de som har fått stroke, anhöriga och andra intresserade. Vi arbetar tillsammans med våra 81 föreningar med medlemsstöd, informationsspridning och samhällspåverkan.

Hjälp oss att göra vår röst starkare, bli medlem!
BildWorld Stroke Day 29 oktober

Måndag den 29 oktober är det World Stroke Day, den internationella dagen för att uppmärksamma stroke. World Stroke Day arrangeras av WSO (World Stroke Organization) som jobbar för att uppmärksamma stroke internationellt.

Den svenska Strokedagen arrangeras som vanligt den andra tisdagen i maj.

Läs mer om World Stroke Day här (på engelska)
Bild

SSOFT - Internetutbildning om hur man startar strokeföreningar och påverkar

SSOFT (Stroke Support Organisation Faculty Tool) är ett online-verktyg för att underlätta och hjälpa upp att starta strokeföreningar runt om i Europa. Bakom projektet står SAFE (Stroke Alliance for Europe) som jobbar internationellt för att uppmärksamma stroke bland beslutsfattare.

Genom olika steg lär man sig bland annat hur man stödjer de som haft stroke och hur man kan bättre kan påverka där man bor. Genom 6 olika moduler, varav 4 nu finns tillgängliga lär man sig bland annat med videos om de olika ämnena. STROKE-Riksförbundets ordförande Ove Puisto är till exempel medverkande. SSOFT kommer att bli helt färdigt i slutet av året men redan nu kan man gå in och ta del av materialet. OBS på engelska.

www.ssoft.info
www.safestroke.eu

Bild

Minskad risk för allvarlig stroke för den som promenerar

Fysisk aktivitet minskar inte bara risken för att drabbas av stroke – den som går en halvtimme om dagen löper också mindre risk för att en stroke blir allvarlig, visar en studie publicerad i tidskriften Neurology.
Läs hela pressmeddelandet här!

Prisad medarbetare

Vi vill passa på att gratulera Daniela Bjarne, sakkunnig på STROKE-Riksförbundet, som under stroketeamkongressen blev tilldelad det nyinstiftade Thomas Kjellströms stroketeamrådspris med följande motivering:

Daniela Bjarne har under många år på ett mycket framgångsrikt sätt drivit patient- och närståendes situation inom strokeområdet. Hon har outtröttligt bevakat patient- och närståendes villkor och varit synnerligen aktiv nationellt bl a som ledamot i Riksstrokes styrgrupp och i priogrupper vid framtagande av Socialstyrelsens nationella strokeriktlinjer. Hon har varit central i strokekompetensutbildningen.
Daniela är en kämpe för det goda!

Bild

StrokeKontakt nr.3 2018

Nytt nummer ute! I det här numret tipsar vi om hur man som föreningsmedlem skriver en motion inför förbundets kommande kongress. Vi har också kikat på Riksstrokes nya rapport om hjälpbehovet efter stroke samt gör plats för debatten om bristen på samtal om sex och lust efter stroke. Vi intervjuar Stefan som med kritisk blick ser tillbaka på hur han levde innan stroken och mycket mer. Den som är intresserad av äpplen har också mycket att lära sig på Smått och gott sidorna! God läsning!
Tips: Här kan ni också läsa Hasse Sandbergs ledare om föreningarnas osynliga ledsjälar!
Bild

Stort hjälpbehov flera år efter stroke

Fortfarande fem år efter stroke så finns ett stort behov av stödinsatser, rehabilitering och uppföljning. Det visar rapporten Fem och tre år efter stroke av Riksstroke. Behoven har inte minskat jämfört med situationen ett år efter stroke. Även anhöriga har tillfrågats i en separat undersökning. Den visar att anhöriga har behov av stöd men vet inte till vem eller vilka de kan vända sig till. Det är oacceptabelt att så många strokedrabbade lämnas utan uppföljning och rehabilitering samt att anhöriga lämnas utan hjälp och stöd, anser förbundet.

Till rapporten
Till anhörigrapporten

Antalet fall av stroke har minskat kraftigt senaste 10 åren

I en ny Hälso- och Sjukvårdsrapport 2018, från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) beskrivs den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, nationellt men även med jämförelser på region och landstingsnivå. Några sjukdomsgrupper presenteras utförligt, däribland stroke.
År 2016 drabbades enligt Socialstyrelsens statistik drygt 28 000 personer av stroke.
Cirka 4 000 av dem avled utan att ha sjukhusvårdats Antalet fall av stroke har minskat kraftigt den senaste 10-års perioden. Från år 2000 på över 600 fall till 370 fall per 100 000 invånare år 2016. Även återinsjuknande i ny stroke minskar. Både hälsosammare livsvillkor, bättre levnadsvanor och förebyggande läkemedelsbehandling påverkar detta.
På förbundet gläds vi åt att allt färre får stroke, men arbetet fortsätter för att ännu fler ska slippa att få stroke. Och att de som drabbas får god vård/rehabilitering och ett värdigt liv efter hemkomsten.

Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018

Ladda ner vår app!

STROKE-Riksförbundets smarta app kan rädda liv!
Ladda ner AKUT-appen genom att söka på Stroke Riksförbundet i App store eller Playbutiken i din mobil.

Bild
Bild

Gilla oss på Facebook!

Klicka på Facebookloggan så kommer du till sidan

SMIL - Stroke Mitt I Livet

SMIL finns på Facebook!
SMIL är en riktad verksamhet inom flera Strokeföreningar till de som fått stroke mitt i livet, det vill säga i arbetsför ålder.

För att sprida information om SMIL har medlemmar ur STROKE-Riksförbundet skapat en grupp på Facebook. Sök på Stroke mitt i livet - SMIL och gå med i gruppen du med!

Till Facebook-gruppen
Bild

Skriv ut Skriv Ut-ikon
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen
Tel: 08-721 88 20, Fax: 08-721 88 29

info@strokeforbundet.se

Strokefonden pg. 90 05 30-7, bg. 900-5307
Tel: 0200-883131

Organisationsnr: 802009-9332

KreatiWebb © 2010


Gör akuttestet här!