STARTSIDA
STARTSIDA
Kontakt
Vad är stroke?
Vad gör vi?
Bli medlem
Föreningarna
Anhöriga
Aktuellt
Strokedagen
Webb-Butik
Forskning & ansökan
Gåva till Strokefonden
Utbildning
Länkar
Press
Samverkanspartners
Stroke i media
Talande Webb
Sök

 
Välkommen till STROKE-Riksförbundets hemsida
Förbundet är en ideell, partipolitisk obunden intresseorganisation för de som har fått stroke, anhöriga och andra intresserade. Vi arbetar tillsammans med våra drygt 70 föreningar med medlemsstöd, informationsspridning och samhällspåverkan. STROKE-Riksförbundet verkar för att alla de som får stroke får en god vård på en strokeenhet och en individanpassad rehabilitering. En annan hjärtefråga är att färre ska få stroke i framtiden. Förbundets Strokefond stödjer forskning, sprider information och stöttar utbildning om stroke.

Hjälp oss att göra vår röst starkare, bli medlem!

Ladda ner vår nya app!

STROKE-Riksförbundet har en app där man kan göra akuttestet, få information om stroke, om förbundet och kontakta oss. Appen hittar du genom att söka på stroke i "App store" i din mobil.
Bild

Hemmets Veckotidning stödjer vårt förbund

Under två år stödjer Hemmets Veckotidning våra föreningar så att de kan göra aktiviteter och andra saker som de annars inte skulle ha råd att göra. Vi tackar Hemmets veckotidning för detta viktiga ekonomiska stöd.

Ett år efter stroke

Kvalitetsregistret Riks-Stroke har publicerat en rapport som heter "Ett år efter stroke". Det är 12781 personer som under 2012 har besvarat frågor utifrån att det var ett år sedan de fick stroke. I rapporten kan man läsa om hur de ser på sitt hälsotillstånd och livssituation, om man är oberoende eller beroende av hjälp och mycket mer. Läs den, om inte hela så i alla fall sammanfattningen där finns det mycket att hämta.
Riks-Strokerapporten

De anhöriga står får hjälpen, stödet och tillsynen

Kvalitetsregistret Riks-Stroke det enda kvalitetsregistret som följer upp situationen för de anhöriga. I höst kom rapporten som bygger på frågor till anhöriga under 2009-2012 Det är drygt 12000 personer som har besvarat enkäten, från 11 till 101 år. Detta är ett bra verktyg att använda när man ska diskutera anhörigfrågor och vilket stöd som behövs.
Riks-Stroke Anhörigrapport

Insjuknandet i stroke minskar hos äldre - ökar hos yngre

Detta kan man läsa om i rapporten "Folkhälsan i Sverige 2012" utgiven av Socialstyrelsen tillsammans med Folkhälsoinstitutet. Syftet är att ge en aktuell överblick över folkhälsan.
Läs mer här!

SMIL - Stroke Mitt I Livet

SMIL finns på Facebook!
SMIL är en riktad verksamhet inom flera Strokeföreningar till de som fått stroke mitt i livet, det vill säga i arbetsför ålder. För att sprida information om SMIL har STROKE-Riksförbundet skapat en grupp på Facebook. Sök på Stroke mitt i livet - SMIL och gå med i gruppen du med!

Till Facebook-gruppen
Bild

Skriv ut Skriv Ut-ikon
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen
Tel: 08-721 88 20, Fax: 08-721 88 29

info@strokeforbundet.se

Strokefonden pg. 90 05 30-7, bg. 900-5307
Tel: 0200-883131

Organisationsnr: 802009-9332

KreatiWebb © 2010


Gör akuttestet här!