STARTSIDA
STARTSIDA
Kontakt
Vad är stroke?
Vad gör vi?
Bli medlem
Föreningarna
Anhöriga
Juristen har ordet
Aktuellt
Strokedagen
Webb-Butik
Forskning & ansökan
Gåva till Strokefonden
Utbildning
Länkar
Press
Samverkanspartners
Stroke i media
Talande Webb
Sök

 
Välkommen till STROKE-Riksförbundets hemsida
STROKE-Riksförbundet är en ideell, partipolitisk obunden intresseorganisation för de som har fått stroke, anhöriga och andra intresserade. Vi arbetar tillsammans med våra 75 föreningar med medlemsstöd, informationsspridning och samhällspåverkan. Förbundets Strokefond stödjer forskning, sprider information och stöttar utbildning om stroke.

Hjälp oss att göra vår röst starkare, bli medlem!
Bild

Senaste numret av StrokeKontakt

Läs om Sandra som fick stroke endast 24 år gammal, om stroke kan vara en arbetsskada och om hjärntrötthet plus mycket mer. Bli medlem så får du tidningen fyra gånger om året.

När hjärnan inte orkar - läs boken!

När hjärnan inte orkar är titeln på en nyutkommen bok om hjärntrötthet, Det här en angelägen bok för alla de som är hjärntrötta men är minst lika viktig för de som möter hjärntrötta, såsom vårdpersonal, anhöriga och vänner. Boken förklarar på ett bra sätt vad hjärntrötthet är, hur den uppkommer och vad man kan göra för att minska den. Den tar även upp olika behandlingar och tips och råd. Boken kan du köpa här på hemsidan via vår webbutik. För medlemmar har vi den till ett extra bra pris. I väntan på att få boken kan du läsa om hjärntrötthet via länken här nedan.
Hjärntrötthet

Världsstrokedagen den 29 oktober

Världsstrokedagen den 29 oktober är inrättad av WSO, som är en global organisation som arbetar bland annat med att sprida kunskap om stroke. Årets världsstrokedag har temat "För att jag bryr mig". WSO har tagit fram ett dokument om vilka globala rättigheter som bör gälla alla de som får stroke.
WSOs globala rättigheter

Risken för att få stroke ökar i åldrarna 35-44 år

Andelen kvinnor som får stroke i åldrarna 35-44 år har ökat med 21 procent sedan 1995. Motsvarande siffra för män är 15 procent. I rapporten "Folkhälsan i Sverige 2013" utgiven av Socialstyrelsen tillsammans med Folkhälsoinstitutet kan man läsa om detta.
Till rapporten!

Ladda ner vår nya app!

STROKE-Riksförbundet har en app där man kan göra akuttestet, få information om stroke, om förbundet och kontakta oss. Appen hittar du genom att söka på stroke i "App store" i din mobil.
Bild

Hemsida för unga

Sandra var bara 24 år när hon fick stroke. Nu har hon skapat en hemsida som hon själv skulle ha velat hitta när hon fick stroke. Hennes förhoppning är att unga tillsammans kan göra hemsidan intressant och läsvärd.
Ung med stroke

Riksrevisionen kritiska till det befintliga anhörigstödet

Riksrevisionens nya granskning visar att staten inte har gjort tillräckligt för att anhöriga som vårdar närstående ska få ett stöd som motsvarar deras behov. Många anhöriga tvingas ibland ta ett större ansvar för en närståendes vård och omsorg än de orkar med. Samtidigt får de inte det stöd från det offentliga som de behöver. Regeringen bör därför göra mer för att förbättra förutsättningarna för kommuner och landsting att ge ett gott stöd till de anhöriga, anser Riksrevisionen.

Riksrevisionens granskning

Hemmets Veckotidning stödjer vårt förbund

Under två år stödjer Hemmets Veckotidning våra föreningar så att de kan göra aktiviteter och andra saker som de annars inte skulle ha råd att göra. Vi tackar Hemmets veckotidning för detta viktiga ekonomiska stöd.

SMIL - Stroke Mitt I Livet

SMIL finns på Facebook!
SMIL är en riktad verksamhet inom flera Strokeföreningar till de som fått stroke mitt i livet, det vill säga i arbetsför ålder. För att sprida information om SMIL har STROKE-Riksförbundet skapat en grupp på Facebook. Sök på Stroke mitt i livet - SMIL och gå med i gruppen du med!

Till Facebook-gruppen
Bild

Skriv ut Skriv Ut-ikon
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen
Tel: 08-721 88 20, Fax: 08-721 88 29

info@strokeforbundet.se

Strokefonden pg. 90 05 30-7, bg. 900-5307
Tel: 0200-883131

Organisationsnr: 802009-9332

KreatiWebb © 2010


Gör akuttestet här!