STARTSIDA
STARTSIDA
Kontakt
Vad är stroke?
Vad gör vi?
Bli medlem
Föreningarna
Anhöriga
Juristen har ordet
Strokedagen
Webb-Butik
Forskning & ansökan
Gåva till Strokefonden
Utbildning
Nyheter
Filmer
Länkar
Press
Samverkanspartners
Stroke i media
Talande Webb
In English
Sök

 
Gå till bli medlem

Tillsammans är vi starka

STROKE-Riksförbundet är en ideell, partipolitisk obunden intresseorganisation för de som har fått stroke, anhöriga och andra intresserade. Vi arbetar tillsammans med våra 81 föreningar med medlemsstöd, informationsspridning och samhällspåverkan.

Hjälp oss att göra vår röst starkare, bli medlem!

Besegra stroke

Förbundets Strokefond stödjer forskning, sprider information och stöttar utbildning om stroke.

Ge en gåva till Strokefonden!
Gå till gåvoformulären

Stort hjälpbehov flera år efter stroke

Fortfarande fem år efter stroke så finns ett stort behov av stödinsatser, rehabilitering och uppföljning. Det visar rapporten Fem och tre år efter stroke av Riksstroke. Behoven har inte minskat jämfört med situationen ett år efter stroke. Även anhöriga har tillfrågats i en separat undersökning. Den visar att anhöriga har behov av stöd men vet inte till vem eller vilka de kan vända sig till. Det är oacceptabelt att så många strokedrabbade lämnas utan uppföljning och rehabilitering samt att anhöriga lämnas utan hjälp och stöd, anser förbundet.

Till rapporten
Till anhörigrapporten

Antalet fall av stroke har minskat kraftigt senaste 10 åren

I en ny Hälso- och Sjukvårdsrapport 2018, från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) beskrivs den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, nationellt men även med jämförelser på region och landstingsnivå. Några sjukdomsgrupper presenteras utförligt, däribland stroke.
År 2016 drabbades enligt Socialstyrelsens statistik drygt 28 000 personer av stroke.
Cirka 4 000 av dem avled utan att ha sjukhusvårdats Antalet fall av stroke har minskat kraftigt den senaste 10-års perioden. Från år 2000 på över 600 fall till 370 fall per 100 000 invånare år 2016. Även återinsjuknande i ny stroke minskar. Både hälsosammare livsvillkor, bättre levnadsvanor och förebyggande läkemedelsbehandling påverkar detta.
På förbundet gläds vi åt att allt färre får stroke, men arbetet fortsätter för att ännu fler ska slippa att få stroke. Och att de som drabbas får god vård/rehabilitering och ett värdigt liv efter hemkomsten.

Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Med anledning av den nya dataskydddsförordningen (GDPR) redovisar vi i vårt policydokument, i länken här nedan, hur vi hanterar personuppgifter, både vad gäller våra medlemmar men även på sociala medier.

Läs mer om GDPR

STROKE-Riksförbundets GDPR-policy (pdf)

Rehabilitering betonas i nya Strokeriktlinjerna

Den 28 mars 2018 presenterade Socialstyrelsen de nya nationella riktlinjerna för strokevården som innehåller många positiva och efterlängtade förbättringar av strokevården, särskilt inom rehabiliteringen. Samtidigt blottläggs stora utmaningar som strokevården står inför, inte minst de betydande skillnaderna i tidsfördröjningen från insjuknande till vård på sjukhus.
Till Pressmeddelandet

Ny forskning inom Stroke Alliance For Europe, SAFE

Se rapporterna här

Politiska styrningen är viktig för strokepatienten!

Pressmeddelande

STROKE-Riksförbundet delar IVOs uppfattning, att tydliga mål från den politiska nivån kan vården bli bättre för den som insjuknar i stroke. Det visar en tillsyn som IVO gjort av strokevårdskedjan i två län.

Läs hela pressmeddelandet här
Bild

Nya regler för klagomålshantering inom vården

Socialstyrelsens nya regler gäller från och med 1/1 2018
Läs mer här

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Lagen gäller från och med 1/1 2018
Läs mer här

På ett ögonblick - Om stroke!

Ett ögonblick - en film om hur livet ändras när man får en stroke. Ta del av hur Malin Lohman, Emil Wallberg och Olga Hägerstens liv förändrades i det ögonblick de fick en stroke.


Irene berättar om vardagen med hjärntrötthet

För två år sedan drabbades Irene Zeipel-Stjerna av en stroke. I Radio P4 Östergötland berättar hon om vägen tillbaka och hur nya vardagen med hjärntrötthet ser ut.

Lyssna här!


Ladda ner vår app!

STROKE-Riksförbundets smarta app kan rädda liv!
Ladda ner AKUT-appen genom att söka på Stroke Riksförbundet i App store eller Playbutiken i din mobil.

Bild
Bild

Gilla oss på Facebook!

Klicka på Facebookloggan så kommer du till sidan

SMIL - Stroke Mitt I Livet

SMIL finns på Facebook!
SMIL är en riktad verksamhet inom flera Strokeföreningar till de som fått stroke mitt i livet, det vill säga i arbetsför ålder.

För att sprida information om SMIL har medlemmar ur STROKE-Riksförbundet skapat en grupp på Facebook. Sök på Stroke mitt i livet - SMIL och gå med i gruppen du med!

Till Facebook-gruppen
Bild

Skriv ut Skriv Ut-ikon
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen
Tel: 08-721 88 20, Fax: 08-721 88 29

info@strokeforbundet.se

Strokefonden pg. 90 05 30-7, bg. 900-5307
Tel: 0200-883131

Organisationsnr: 802009-9332

KreatiWebb © 2010


Gör akuttestet här!