STARTSIDA
Kontakt
Vad är stroke?
Vad gör vi?
Bli medlem
Föreningarna
Anhöriga
Juristen har ordet
Strokedagen
Webb-Butik
Forskning & ansökan
Gåva till Strokefonden
Utbildning
Nyheter
Filmer
Länkar
Press
Samverkanspartners
Stroke i media
Talande Webb
In English
Sök

 
STROKE-Riksförbundet

Gå till bli medlem

Tillsammans är vi starka

STROKE-Riksförbundet är en ideell, partipolitisk obunden intresseorganisation för de som har fått stroke, anhöriga och andra intresserade. Vi arbetar tillsammans med våra 81 föreningar med medlemsstöd, informationsspridning och samhällspåverkan.

Hjälp oss att göra vår röst starkare, bli medlem!
Bild


Bild

Nya foldrar om afasi och hjärntrötthet

Två nya, efterlängtade foldrar finns nu i vår webbutik. Afasi – Att inte kunna kommunicera och Hjärntrötthet – När den mentala energin tar slut. Som namnen antyder tar foldrarna upp konkret, kortfattad fakta om afasi respektive hjärntrötthet. De är dessutom gratis!
Bild

Premiär för StrokePodden!

STROKE-Riksförbundet kan nu bjuda på det första avsnittet av StrokePodden. StrokePodden är en podradio med fokus på stroke. Vi kommer att samtala med många som haft stroke och de runt om, anhöriga, vårdpersonal med flera. Ambitionen är att släppa avsnitt med jämna mellanrum och så länge får ni hålla tillgodo med avsnitt nummer 1 där Peter Wätterljung, medarbetare på kansliet, berättar om sin stroke och livet där efter.

Har du några önskemål eller ideér om vad du vill höra i StrokePodden? Hör gärna av dig!

Lyssna på avsnittet här!

Socialstyrelsens utvärdering av stroke

Socialstyrelsen skriver i sin utvärdering av vården efter stroke att
"Allt färre insjuknar och avlider i stroke..." Samtidigt finns stora brister i uppföljning och rehabilitering efter stroke, och de regionala skillnaderna är inom många områden stora."
Det är glädjande att färre får stroke och att färre avlider. Men när det kommer till rehabilitering får förbundet ofta höra om en bristfällig rehabilitering, där människor allt för snabbt skickas hem utan någon rehabiliteringsplan och ingen uppföljning. Det kan vi inte acceptera. Det behövs organisatoriska förändringar och mer resurser till rehabiliteringen.

Sammanfattning av Socialstyrelsens utvärdering

Handikappersättningen försvinner

Merkostnadsersättning införs den 1 januari 2019 och kommer på sikt att ersätta handikappersättningen. Viktigt att veta för dig som idag har handikappersättning är att din ersättning inte försvinner den 1 januari och inte heller automatiskt övergår i merkostnadsersättning.
Läs mer på Försäkringskassans hemsida, klicka på länken.

Försäkringskassan

Vi accepterar inte LSS-utredningens förslag

STROKE-Riksförbundet instämmer helt i Funktionsrätt Sveriges kritik. ”Det handlar om förändringar vi aldrig kan acceptera, om ett kliv tillbaka till en tid då personer med stora funktionsnedsättningar saknade all rätt att bestämma över sina egna liv”. Det absolut centrala i kritiken är att förslagen slår mot LSS grundläggande principer om självbestämmande, goda levnadsvillkor och att kunna leva som andra. Därmed strider förslagen också mot mänskliga rättigheter och mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Funktionsrätt Sverige är ett stort antal funktionsrättsförbund, däribland STROKE-Riksförbundet som slutit oss samman för att agera med samlad kraft. Funktionsrätt Sveriges vision är ett samhälle för alla.

Till utredningen

StrokeKontakt nr.4 2018

Årets sista StrokeKontakt är nu här! Framsidan pryds av Fanny och Per, Fanny skriver om hennes upplevelse när pappa Per plötsligt fick stroke vid köksbordet. Vi får en inblick i strokevården i Namibia, lär oss om remisser och får höra om när 92 åriga Lars Kasselstrand fixar konsert för Strokefonden. Juristen skriver om hur man gör för att klaga på vården och som vanligt finns rapporter från strokeföreningarnas aktiviteter, smått och gott och mycket mer. Trevlig läsning!
Bild

Vill du delta i en enkätstudie om körkort och välfärd?

På Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) pågår ett projekt där vi vill undersöka om välfärden förändras efter återkallat körkort på grund av synfältsbortfall. I studien jämförs välfärd mellan personer som har körkort och personer som har fått sitt körkort återkallat på grund av synfältsbortfall. Projektet sker inom ramen för ett avhandlingsarbete och är finansierat av Transportstyrelsen.

Vi söker dels personer som har fått stroke och som har ett giltigt B-körkort, dels personer som har fått stroke men som har fått B-körkortet återkallat på grund av synfältsbortfall. Du deltar genom att besvara en av webbenkäterna nedan. Bäst fungerar webbenkäten på dator/läsplatta, men det går också att besvara den på mobiltelefonen. Deltagandet i enkätstudien är frivilligt, och du kan när som helst avbryta din medverkan.

Du som har fått stroke och har ett giltigt B-körkort deltar i studien genom att klicka på följande enkätlänk:
https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=661224X148876090X89429


Du som har fått stroke och har fått B-körkortet återkallat på grund av synfältsbortfall deltar i studien genom att klicka på följande enkätlänk:
https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=665995X148876772X48057


Om du har frågor om studien är du välkommen att höra av dig till:
Jonna Nyberg (Doktorand vid Örebro universitet samt VTI)
Mejladress: jonna.nyberg@vti.se
Telefon: 070-943 04 85

Om du har frågor om enkäten är du välkommen att höra av dig till:
Per Henriksson (Statistiker, VTI)
Mejladress: per.henriksson@vti.se
Telefon: 070-917 42 04

Ladda ner vår app!

STROKE-Riksförbundets smarta app kan rädda liv!
Ladda ner AKUT-appen genom att söka på Stroke Riksförbundet i App store eller Playbutiken i din mobil.

Bild
Bild

Gilla oss på Facebook!

Klicka på Facebookloggan så kommer du till sidan

SMIL - Stroke Mitt I Livet

SMIL finns på Facebook!
SMIL är en riktad verksamhet inom flera Strokeföreningar till de som fått stroke mitt i livet, det vill säga i arbetsför ålder.

För att sprida information om SMIL har medlemmar ur STROKE-Riksförbundet skapat en grupp på Facebook. Sök på Stroke mitt i livet - SMIL och gå med i gruppen du med!

Till Facebook-gruppen
Bild

Skriv ut Skriv Ut-ikon
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen
Tel: 08-721 88 20, Fax: 08-721 88 29

info@strokeforbundet.se

Strokefonden pg. 90 05 30-7, bg. 900-5307
Tel: 0200-883131

Organisationsnr: 802009-9332

KreatiWebb © 2010