STARTSIDA
Kontakt
Vad är stroke?
Vad gör vi?
Bli medlem
Föreningarna
Anhöriga
Juristen har ordet
Strokedagen
Webb-Butik
Forskning & ansökan
» Ansökningsblanketter
» Höstutdelningen
» Vårutdelningen
» Rapporter
Gåva till Strokefonden
Utbildning
Nyheter
Filmer
Länkar
Press
Samverkanspartners
Stroke i media
Talande Webb
In English
Sök

 
STROKE-Riksförbundet

Bild

Forskning & ansökan

Ansökningen för 2018 års forskningsbidrag är nu stängd.
Vi ser fram emot kommande års ansökningar.

Tidigare år har utdelningen skett två gånger per år. Från och med 2017 sker endast en samlad utdelning under hösten.
STROKE-Riksförbundet delar ut forskningsbidrag ur Strokefonden, Stroke-Stiftelsen, Stina Smedbergs fond och Kjellgrens fond.

Riktlinjer för forskningsansökningar finns via nedanstående länk.

Riktlinjer

Utdelning av forskningsbidrag

Vi delar ut cirka 4,5 miljoner kronor. Ett antal forskare erhåller vanligen från 20 000 kr till cirka 200 000 kr. En av tankarna med utdelade medel är att sprida och stödja strokeforskning över landet. Därför är flera ansökningar från samma forskargrupp sällan prioriterade.
Projekten skall vara fokuserade på stroke. Patientnära forskning och rehabilitering är prioriterade.

Projekt som tilldelas medel vid utdelningen har dessförinnan granskats och bedömts av vårt vetenskapliga råd. Kvaliteten på projekten skall vara av högt vetenskapligt värde.

Sista ansökningsdag är den 15e september.

Så här söker du forskningsbidrag

Spara ansökningsblanketten på din dator, då kan du fylla i den direkt på datorn, skriv ut första sidan och posta den undertecknad med bägges namn (sökandes samt handledare/chef)

Sökande ska ange tidigare publikationer de senaste 5 åren.

Glöm inte att skriva under blanketten!

Ansökan ska innehålla CV, Projektbeskrivning, Ekonomi samt Handledarintyg.

Observera att ansökan och bilagor ska skickas i pdf-format till:
forskning@strokeforbundet.se

Ansökan ska skickas in som en sammanhållen pdf-fil. Om ansökan inte fyller dessa krav kommer det att inverka menligt på möjligheten till bidrag. OBS! Ofullständiga ansökningar behandlas ej

Till Ansökningsblanketter

Vetenskapliga rådet består av följande personer:


Professor Katharina Stibrant Sunnerhagen, Göteborg, ordförande
Docent Erik Lundström, Uppsala, sekreterare
Docent Mia von Euler, Stockholm, ledamot
Professor Lena von Koch, Stockholm, ledamot
Professor Arne Lindgren, Lund, ledamot
Professor Per Wester, Umeå, ledamot

Skriv ut Skriv Ut-ikon
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen
Tel: 08-721 88 20, Fax: 08-721 88 29

info@strokeforbundet.se

Strokefonden pg. 90 05 30-7, bg. 900-5307
Tel: 0200-883131

Organisationsnr: 802009-9332