STARTSIDA
STARTSIDA
Kontakt
Vad är stroke?
» Hur uppkommer stroke?
» Riskfaktorer
» Vad är TIA?
» Lär dig känna igen stroke
» Kan stroke förebyggas?
» Konsekvenser efter stroke
» Dolda funktionsnedsättningar
» Rehabilitering
» Vanliga frågor och svar
» Strokeenhet
Vad gör vi?
Bli medlem
Föreningarna
Anhöriga
Juristen har ordet
Strokedagen
Webb-Butik
Forskning & ansökan
Gåva till Strokefonden
Utbildning
Nyheter
Filmer
Länkar
Press
Samverkanspartners
Stroke i media
Talande Webb
In English
Sök

 
Bild

Riskfaktorer

Högt blodtryck är den viktigaste
riskfaktorn för både hjärninfarkt och
hjärnblödning. Högt blodtryck påskyndar
åderförkalkningen och skadar även
hjärnans tunnare blodkärl.
Gränsen för högt blodtryck är 140/90,
för diabetiker 130/80

Bild
Hjärtsjukdomar ökar risken för att få
hjärninfarkt. Detta gäller framför allt vid
hjärtinfarkt, förmaksflimmer
och vid klaffel.

Diabetes ökar risken för hjärninfarkt

Högt kolesterolvärde medför ökad risk
att insjukna i stroke.

Rökning är en riskfaktor för hjärninfarkt.

Alkohol. Både kroniskt missbruk och akut överkonsumtion medför ökad risk.

Ärftlighet spelar roll genom att man kan ärva disposition för speciella riskfaktorer som exempelvis högt blodtryck eller diabetes.

Bild
Livsstil - övervikt och bristande kroppslig aktivitet är andra riskfaktorer för att utveckla åderförkalkning.

Stress, såväl psykisk som fysisk. Även så kallad positiv stress anses vara en riskfaktor.

Ålder, den enda riskfaktorn som vi inte kan påverka. Risken för att få stroke ökar med stigande ålder.

OBS! En kombination av flera olika riskfaktorer ökar kraftigt risken för att få stroke!

Bild

Skriv ut Skriv Ut-ikon
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen
Tel: 08-721 88 20, Fax: 08-721 88 29

info@strokeforbundet.se

Strokefonden pg. 90 05 30-7, bg. 900-5307
Tel: 0200-883131

Organisationsnr: 802009-9332
Beställ här!