STARTSIDA
STARTSIDA
Kontakt
Vad är stroke?
» Hur uppkommer stroke?
» Riskfaktorer
» Vad är TIA?
» Lär dig känna igen stroke
» Kan stroke förebyggas?
» Konsekvenser efter stroke
» Dolda funktionsnedsättningar
» Rehabilitering
» Strokeenhet
» Vanliga frågor och svar
Vad gör vi?
Bli medlem
Föreningarna
Anhöriga
Juristen har ordet
Strokedagen
Webb-Butik
Forskning & ansökan
Gåva till Strokefonden
Utbildning
Nyheter
Filmer
Länkar
Press
Samverkanspartners
Stroke i media
Talande Webb
In English
Sök

 
Bild

Konsekvenser efter stroke

Eftersom hjärnan styr alla våra funktioner kan stroke påverka vilken funktion som helst, beroende på bland annat skadans lokalisering och omfattning. Stroke kan ge väldigt olika funktionsnedsättningar; både fysiska och kognitiva (intellektuella), synliga och dolda. Stroke kan också ge sociala konsekvenser, det är lätt att man isolerar sig efter en stroke.

Ingen stroke är den andra helt lik, konsekvenserna efter stroke ser olika ut. Den första tiden efter insjuknandet sker ofta en spontan förbättring.

Det är aldrig försent att börja träna! Förbättringar kan ske många, många år efter insjuknandet. Därför är det viktigt med regelbunden uppföljning och uppdatering av den individuella rehabiliteringsplanen, där träning med olika mål och delmål sätts upp och följs upp. Detta kan ske på rehabiliteringen inom primärvård och kommun.

Här nedan kan du läsa om en del av de funktionsnedsättningar som kan följa på stroke.

 • Halvsidig förlamning/nedsättning, oftast är den den ena sidans arm och ben som blir påverkade. Den halvsidiga nedsättningen kan vara av olika grad – allt från hel förlamning till en svaghet eller domning i kroppsdelen.

 • Kommunikation - afasi. Vid afasi kan man få svårigheter att tala och ibland också med att förstå tilltal och med att läsa, skriva och räkna.

 • Svårigheter med att äta och dricka (dysfagi). Många får svårt med att svälja mat och dryck, framförallt den första tiden efter stroke.


  Dolda funktionsnedsättningar
  Du kan läsa mer ingående om trötthet, minne och uppmärksamhet i nästa underrubrik i menyn till vänster.

 • Trötthet. De flesta upplever en hjärntrötthet efter stroke, även kallad fatigue. Hjärntröttheten avtar ofta med tiden, men det kan ta lång tid och för en del blir den bestående.

 • Nedsatt minne. Vanligast är att korttidsminnet påverkas. Då får man lära sig att använda olika kompensatoriska strategier och hjälpmedel.

 • Nedsatt uppmärksamhet/koncentration. Uppmärksamhetssvårigheter kan göra att det blir svårare att till exempel följa med i ett samtal mellan flera personer, slutföra påbörjade aktiviteter och svårare att lära in nytt.

  Uppmärksamhetsproblem ger ofta också:

 • Nedsatt simultankapacitet vilket innebär att man bland annat inte längre klarar av att ha "flera bollar i luften" samtidigt, hjärnan klarar helt enkelt inte av det.

 • Allt tar längre tid. Det som man tidigare gjorde automatiskt kräver stora mängder energi.

 • Balanssvårigheter. Ofta kan träning hjälpa så det är viktigt att röra på sig.

 • Neglekt innebär att man inte uppfattar ena sidan av kroppen och omgivningen - oftast den vänstra. Neglekt blir ofta bättre, genom träning kan det försvinna helt.

 • Yrsel är vanligt i början, men avtar ofta någon månad efter insjuknandet.

 • Humörsvängningar är vanliga, ibland blir till och med hela personligheten förändrad.

 • Affektlabilitet, det vill säga svårigheter att kontrollera t.ex. skratt och gråt är ganska vanligt efter stroke. Det vill säga att man till exempel kan börja gråta utan att man egentligen är ledsen.

 • Brist på initiativförmåga är också vanligt efter stroke, viljan kanske finns, men inget blir gjort.

 • Brist på sjukdomsinsikt. Ofta tar det tid att inse vilka begränsningar man har fått i och med stroke. En del får aldrig insikt utan tror att de kan allt lika bra som förut, vilket givetvis kan skapa problem för omgivningen.

  Konsekvenser som kan komma i ett senare skede är:

 • Smärta är vanligt efter stroke. Skuldersmärta drabbar framför allt personer med kvarstående nedsatt rörelseförmåga i armen. Så kallad neuropatisk smärta kan uppstå flera månader efter stroke. Den ger ofta smärta i hela eller delar av den försvagade/förlamade sidan.

 • Depression eller depressionsliknande tillstånd är vanligt efter stroke. Orsaken kan dels vara en följd av den fysiska hjärnskadan, men även en reaktion på den nya förändrade situationen, förlusten av vissa förmågor. Man hamnar helt enkelt i kris.

 • Epilepsi. Det är cirka 10 procent som får epilepsi inom en femårs period efter stroke.

 • Skriv ut Skriv Ut-ikon
  Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen
  Tel: 08-721 88 20, Fax: 08-721 88 29

  info@strokeforbundet.se

  Strokefonden pg. 90 05 30-7, bg. 900-5307
  Tel: 0200-883131

  Organisationsnr: 802009-9332