STARTSIDA
STARTSIDA
Kontakt
Vad är stroke?
» Hur uppkommer stroke?
» Riskfaktorer
» Vad är TIA?
» Lär dig känna igen stroke
» Kan stroke förebyggas?
» Konsekvenser efter stroke
» Dolda funktionsnedsättningar
» Rehabilitering
» Vanliga frågor och svar
» Strokeenhet
Vad gör vi?
Bli medlem
Föreningarna
Anhöriga
Juristen har ordet
Strokedagen
Webb-Butik
Forskning & ansökan
Gåva till Strokefonden
Utbildning
Nyheter
Filmer
Länkar
Press
Samverkanspartners
Stroke i media
Talande Webb
In English
Sök

 
Bild

Rehabilitering

Efter stroke är en god rehabilitering en av förutsättningarna för att bli bättre. Ofta påbörjas den redan på strokeenheten där en sjukgymnast och/eller arbetsterapeut kommer och bedömer den som fått stroke och påbörjar träningen.

Allt vi gör är rehabilitering
Alla aktiviteter i det dagliga livet är träning efter stroke, till exempel att klä på sig, laga mat, sköta sin hygien.
Den första tiden används oftast till att se vilka svårigheter man fått efter stroke. Därefter görs en plan som man sedan arbetar efter.

Rehabilitering finns i olika former: På en rehabiliteringsklinik finns ofta både sluten och öppen vård. Den slutna vården innebär att man bor på sjukhuset och tränar dagligen.

Öppenvård kan vara dagvård, vilket innebär att den som fått stroke kommer till avdelningen 4 –5 dagar per vecka och tränar några timmar.

Hemrehab är en annan form av öppenvård vilken ofta innebär att vårdpersonal kommer hem till patienten.

Rehabilitering kan drivas dels av landsting, dels av kommun och privata vårdgivare.

Genom rehabilitering har man möjlighet att återfå en del av sina förlorade förmågor samt lära sig leva med och kompensera för kvarstående funktionsnedsättningar.


Vad gör man då på rehab?
Ofta träffar man flera olika yrkeskategorier: läkare, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped, psykolog, kurator…

Den första tiden används oftast till att se vilka svårigheter man fått efter stroke. Därefter gör man en plan som man sedan arbetar efter.

På sjukgymnastiken kan man till exempel: styrketräna, träna i bassäng, träna balansen med mera. På arbetsterapin arbetar man mycket med det kognitiva (intellektuella) samt finmotorik.

Psykologens uppgift är bland annat att göra en neuropsykologisk utredning och ge samtalsstöd både individuellt och i grupp.

Kuratorn gör ofta en bedömning av den social situationen och kan hjälpa till med att ”hitta rätt” i samhället, ge råd om färdtjänst, hemtjänst, försäkringar, boende, men även ge samtalsstöd.

Logopeden bedömer och tränar den som har afasi eller dysartri samt ofta även vid dysfagi.
Afasi = svårigheter med att tala, läsa och skriva eller med att förstå talat språk.
Dysartri = talstörning, vanligast i form av otydligt tal och/eller svag och hes röst.
Dysfagi = svårigheter att svälja.

Fortsatt rehabilitering
Efter utskrivning kan man fortsätta själv med sin rehabilitering hos någon sjukgymnast och genom självträning. Ibland kan även kommunen erbjuda någon form av rehabilitering.

OBS Det behövs ingen remiss till sjukgymnast utan det är bara att ta direktkontakt.

Självträning kan vara att följa ett träningsprogram, delta i vattengymnastik, promenera, lösa korsord, använda datorn med mera.

Lite längre fram kan man söka till någon rehabiliteringsanläggning inom Sverige eller utomlands. Vistelsen där kan ibland bekostas av landstinget eller av andra.

Sluta aldrig att träna och hålla igång
Förbättringar kan ske under hela livet, därför är det viktigt att inte se sig som ”färdigrehabiliterad” efter utskrivning från sjukhuset eller rehab-anläggningen. Det är viktigt att träna för att bilbehålla och utveckla sina funktioner. Alla kan göra något, till exempel promenera dagligen, sitter du i rullstol försök att resa dig ur stolen då och då samt göra övningar sittandes.

Det är en myt att man kan få en ny stroke om man tränar, däremot utan träning blir man mer beroende av andra.

Skriv ut Skriv Ut-ikon
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen
Tel: 08-721 88 20, Fax: 08-721 88 29

info@strokeforbundet.se

Strokefonden pg. 90 05 30-7, bg. 900-5307
Tel: 0200-883131

Organisationsnr: 802009-9332

Rehabtips

Här kan du se rehabiliterings-
övningar som du kan göra
hemma. För tipsen står Emelie
Bond från Rehab station i
Stockholm. Övningarna
har tidigare publicerats i
Stroke-Kontakt.