STARTSIDA
STARTSIDA
Kontakt
Vad är stroke?
Vad gör vi?
Bli medlem
Föreningarna
Anhöriga
Juristen har ordet
Strokedagen
Webb-Butik
Forskning & ansökan
Gåva till Strokefonden
Utbildning
» Strokekompetensutbildning
Nyheter
Filmer
Länkar
Press
Samverkanspartners
Stroke i media
Talande Webb
In English
Sök

 

Strokekompetensutbildning

Ny webbaserad strokekompetensutbildning

För att höja kvaliteten på strokevården har företrädare för STROKE-Riksförbundet tillsammans med SKLs Nationella arbetsgrupp för Stroke ingått i en arbetsgrupp som jobbat med att uppdatera och vidareutveckla Strokekompetensutbildningen som ges på olika strokeenheter och andra strokevårdande enheter i landet.

Vid Stroketeamkongressen i september 2018 i Stockholm presenterades utbildningen och nu kan alla genomföra den nya webbaserade strokekompetensutbildningen.

Till webb-utbildningen

Höj Strokekompetensen!

För att höja kvaliteten på strokevården har STROKE-Riksförbundet tagit fram en ettårig kompetensutbildning. Utbildningen, som initierades av läkare Mona Britton 1994, är tänkt att stimulera intresse och kunskapsutveckling för alla som arbetar med personer som fått stroke.

Utbildningen, som är avsedd för alla yrkeskategorier som möter patienten någonstans i vårdkedjan, ska ske lokalt och gärna i samverkan mellan de olika lokala vårdnivåerna.

Den teoretiska utbildningen är lika för alla tre nivåerna.
 • Detta för att stärka samarbetet i vårdkedjan då man kan samordna utbildningstillfällena
 • Förbundet ger ut en och samma brosch, det vill säga en ”guldbrosch”, för denna utbildning oavsett var i vårdkedjan man arbetar. Detta är för att vi vill betona vikten av att höja kompetensen i hela vårdkedjan

 • Bild
  OBS Det praktiska utbildningsupplägget finns i tre olika versioner beroende på var i vårdkedjan man befinner sig:
 • Utbildning för dem som arbetar på en akut strokeenhet
 • Utbildning för dem om arbetar med strokerehabilitering
 • Utbildning för dem som arbetar inom primärvård, kommun, som personliga assistenter med flera

  Efter genomgången utbildning får varje deltagare ett diplom och en brosch som bevis på den nyvunna strokekompetensen. På diplomet framgår det vilken av de tre utbildningarna man har gått.

  På de enheter, där man genomfört en kompetensutbíldning, samt där minst 75 % av personalen har genomgått utbildningen, kan man även beställa förbundets kompetenstavla via förbundskansliet.

  Upplägg:
  En eller två personer i teamet ska utses som ansvariga för utbildningen. De ansvariga ska ha god kännedom om strokevård och/eller rehabilitering samt ansvara för att deltagarna genomgår alla moment, det vill säga:
  Genomfört samtliga kursmoment med minst 80 % närvaro (krav för att bli godkänd), arbetat minst ett år praktiskt och klarat minst
  70 % av frågorna vid det teoretiska provet .

  Innan utbildningen startar:
  För att ytterligare säkerställa kvalitén på utbildningen ska utbildningsansvarig sända in en lista med samtliga deltagares namn, födelsedatum (ej personnummer), profession, arbetsplats (avdelning/enhet) samt med uppgift om startdatum för utbildningen till STROKE-Riksförbundet.

  Observera att:
  Utbildningen ska löpa under minst ett år från och med startdatumet och de teoretiska kunskapsavsnitten ska varvas med praktiskt arbete. Teamarbetet ska stärkas och alla medlemmar ska genom utbildningen få ökad kompetens samt vidgade kunskaper om de andra teammedlemmarnas arbetsuppgifter.

  Efter genomförd utbildning:
  Utbildningsansvariga skall efter genomgången och godkänd utbildning fylla i ett intyg för var och en av deltagarna samt genom att skriva under intyget bekräfta att alla uppgifter stämmer.
  Alla uppgifter på intyget måste fyllas i.

  Intygen ska därefter sändas in till STROKE-Riksförbundet som registrerar kompetensbevisen (i händelse av att du behöver ny brosch eller diplom) och översänder ett diplom (kompetensbevis) och en brosch som bevis på den nyvunna strokekompetensen. Kompetensbevisen sparas i tio år.
  Intyg akut
  Intyg rehab
  Intyg primärvård/kommun m.fl.

  Här nedan kan du läsa mer om respektive utbildning och om vilka fordringar som gäller:
  Strokekompetens akut
  Strokekompetens rehab
  Strokekompetens primärvård/kommun m.fl.

  Checklistor - En hjälp till dig som är utbildningsansvarig
  Checklista AKUT
  Checklista REHAB
  Checklista KOMMUN

  Vill du skriva ut denna text, klicka nedan

  Skriv ut texten

 • Skriv ut Skriv Ut-ikon
  Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen
  Tel: 08-721 88 20, Fax: 08-721 88 29

  info@strokeforbundet.se

  Strokefonden pg. 90 05 30-7, bg. 900-5307
  Tel: 0200-883131

  Organisationsnr: 802009-9332