STARTSIDA
STARTSIDA
Kontakt
Vad är stroke?
Vad gör vi?
Bli medlem
Föreningarna
Anhöriga
Juristen har ordet
Strokedagen
Webb-Butik
Forskning & ansökan
Gåva till Strokefonden
» Minnesgåva
» Hyllningsgåva
» Stödgåva
» Testamente
» Företag
» Sponsorer
Utbildning
Nyheter
Filmer
Länkar
Press
Samverkanspartners
Stroke i media
Talande Webb
In English
Sök

 

Hur går man tillväga om man vill testamentera?


Om du behöver hjälp med att upprätta ett korrekt testamente kan du vända dig till din bank, en advokat eller annan sakkunnig, till exempel en begravningsbyrå.

Ditt testamente måste vara egenhändigt undertecknat av dig och skriftligen bevittnat av två personer som båda är med när du skriver under testamentet. Dessa personer får inte vara släkt med dig eller på annat sätt omfattas av testamentet. De måste veta att de bevittnar ett testamente, men du har ingen skyldighet att låta dem ta del av innehållet i testamentet.
Förvara ditt testamente tillsammans med dina andra värdehandlingar på en säker plats, till exempel i ett bankfack.

Här finns en pdf med information om att arv skriven av vår jurist.

testamente pdf

Skriv ut Skriv Ut-ikon
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen
Tel: 08-721 88 20, Fax: 08-721 88 29

info@strokeforbundet.se

Strokefonden pg. 90 05 30-7, bg. 900-5307
Tel: 0200-883131

Organisationsnr: 802009-9332