STARTSIDA
STARTSIDA
Kontakt
Vad är stroke?
» Hur uppkommer stroke?
» Riskfaktorer
» Vad är TIA?
» Lär dig känna igen stroke
» Kan stroke förebyggas?
» Konsekvenser efter stroke
» Dolda funktionsnedsättningar
» Rehabilitering
» Vanliga frågor och svar
» Strokeenhet
Vad gör vi?
Bli medlem
Föreningarna
Anhöriga
Juristen har ordet
Strokedagen
Webb-Butik
Forskning & ansökan
Gåva till Strokefonden
Utbildning
Nyheter
Filmer
Länkar
Press
Samverkanspartners
Stroke i media
Talande Webb
In English
Sök

 
Bild

Dolda funktionsnedsättningar

Eftersom hjärnan styr alla våra funktioner kan en skada påverka vilken som helst av dem. En del funktionsnedsättningar är synliga medan andra inte syns utanpå, men kan vara minst lika jobbiga att leva med som de synliga. På den här sidan beskriver vi kort några av de vanligaste osynliga funktionsnedsättningarna: problem med minne, uppmärksamhet och trötthet.
Dessa tre är nämligen starkt förknippade med varandra:
Den som är trött får svårt att koncentrera sig. Den som har svårt att hålla koncentrationen får svår att lagra in nya uppgifter.
Den som koncentrerar sig hårt känner snart av hjärntröttheten...

Minnessvårigheter

Att få svårigheter med minnet är en vanlig osynlig konsekvens efter stroke. Oftast är det är närminnet som påverkas. Men även andra delar av minnet kan bli påverkade.
Att leva med minnesstörningar försvårar vardagen – många känner sig osäkra på sig själva eller misslyckade eftersom de ofta glömmer.

Nedsatt uppmärksamhet

Uppmärksamheten/koncentrationen blir ofta påverkad efter stroke. Det kan bli svårt att fokusera på en uppgift en längre stund och att göra flera saker på en gång. Det kan också bli svårt att hänga med i ett samtal om flera talar på en gång, "filtret" som sållar bort alla oväsentliga ljud finns inte kvar. Många får svårt att "hålla tråden" i ett samtal eller en aktivitet.

Hjärntrötthet

De flesta som fått stroke är mycket trötta i början. Tröttheten kan avta med tiden, men många blir tvungna att lära sig att leva vidare med den. Det är ingen vanlig trötthet, utan här talar vi om en hjärntrötthet, en mental trötthet som ibland påverkar personens hela vardag.
Tröttheten kan beror på att hjärnan helt enkelt har svårare efter stroke att sortera alla intryck den tar in, men också på att det går åt mycket koncentration och energi att utföra olika aktiviteter. Många som fått stroke har behov av att vila då och då.

Att leva med dolda funktionsnedsättningar

Det tar ofta tid att lära sig att leva med dessa funktionsnedsättningar, i början fokuserar de flesta på det som syns, till exempel på handen och/eller benet som inte hänger med.
Längre fram när man märker att minnet, bristen på uppmärksamhet och tröttheten ställer till det i vardagen så är det dags att försöka hitta olika strategier och hjälpmedel för att klara av vardagen. En neuropsykologisk utredning är ofta det första steget - den görs som regel av en psykolog/neuropsykolog som har kunskap om förvärvade hjärnskador. Utredningen kan visa vilka kognitiva svårigheter man har.

Efter utredningen kan man få träffa en arbetsterapeut som kan tipsa om olika strategier och även hjälpmedel för att kunna hantera svårigheterna. Strategier kan vara allt från att använda mobilen med dess minnes- och påminnelsefunktioner till att använda sig av "inre" strategier som att "lära känna sin trötthet" och på så sätt ta en paus i god tid innan tröttheten sätter in.


Skriv ut Skriv Ut-ikon
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen
Tel: 08-721 88 20, Fax: 08-721 88 29

info@strokeforbundet.se

Strokefonden pg. 90 05 30-7, bg. 900-5307
Tel: 0200-883131

Organisationsnr: 802009-9332