STARTSIDA
STARTSIDA
Kontakt
Vad är stroke?
» Hur uppkommer stroke?
» Riskfaktorer
» Vad är TIA?
» Lär dig känna igen stroke
» Kan stroke förebyggas?
» Konsekvenser efter stroke
» Dolda funktionsnedsättningar
» Rehabilitering
» Strokeenhet
» Vanliga frågor och svar
Vad gör vi?
Bli medlem
Föreningarna
Anhöriga
Juristen har ordet
Strokedagen
Webb-Butik
Forskning & ansökan
Gåva till Strokefonden
Utbildning
Nyheter
Filmer
Länkar
Press
Samverkanspartners
Stroke i media
Talande Webb
In English
Sök

 

Bild

Vad är TIA?

TIA - Transitorisk Ischemisk Attack - är en snabbt övergående tillfällig syrebrist i något av hjärnans blodkärl.
I Sverige får årligen cirka 12 000 personer TIA. Men det kan vara många fler, då alla troligen inte söker vård vid TIA.

TIA orsakas av en liten propp som löses upp efter en kort tid. Symtomen går oftast tillbaka snabbt, inom några minuter/timmar, men det kan även ta upp till 24 timmar.

Vid TIA får man strokesymtom, vanligast är:
 • Förlamning, svaghet, fumlighet eller minskad
  känsel i armen, benet eller i båda
 • Snedhet i ena sidan vid munnen
 • Tal- eller språksvårigheter
 • Synbortfall på ena ögat eller i halva synfältet

  Åk genast till sjukhus om du får något av dessa symtom!


  I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för strokesjukvård har både stroke och TIA högsta prioritet = prioritet 1! Det vill säga akut utredning och behandling av strokeläkare på sjukhus.

  Ny forskning har visat att TIA är mycket allvarligare än man tidigare trott - en av tio personer som haft TIA får stroke inom två dagar!

  Ungefär var fjärde som får en stroke har haft en eller flera TIA innan. Därför är det viktigt att åka till närmaste akutsjukhus även om symtomen har gått tillbaka.

  Genom utredning och behandling kan man minska risken för att få stroke. Man uppskattar att med god behandling av akut TIA kan man förhindra flera hundra stroke per år - bara i Sverige! • Skriv ut Skriv Ut-ikon
  Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen
  Tel: 08-721 88 20, Fax: 08-721 88 29

  info@strokeforbundet.se

  Strokefonden pg. 90 05 30-7, bg. 900-5307
  Tel: 0200-883131

  Organisationsnr: 802009-9332