STARTSIDA
Kontakt
Vad är stroke?
Vad gör vi?
Bli medlem
Föreningarna
Anhöriga
» Berättelser
Juristen har ordet
Strokedagen
Webb-Butik
Forskning & ansökan
Gåva till Strokefonden
Utbildning
Nyheter
Filmer
Länkar
Press
Samverkanspartners
Stroke i media
Talande Webb
In English
Sök

 
STROKE-Riksförbundet

Bild

Anhöriga

SEX TIPS
- Tänk på dig själv ibland, utan att få dåligt samvete
- Våga att be om hjälp, till exempel att ta emot avlastning
- Sover du dåligt och eller känner dig utmattad gå till doktorn.
Ett långvarigt anhörigskap kan vara stressande både för kropp och själ
- Glöm inte att även du behöver få sätta ord på din egen situation
- Ensam är inte stark, sök kontakt med andra i samma situation
- Om din närstående bor i särskilt boende och är nöjd, var nöjd du med

Anhöriga

En ny, unik rapport (2018) har kommit från kvalitetsregistret Riksstroke. Man har följt upp anhöriga tre och fem år efter deras närståendes stroke, för att se hur situationen ser ut och om den har förändrats sedan ettårsuppföljningen. Det visar sig att situationen är snarlik hur den var ett år efter den närståendes stroke.

Syftet med undersökningen har varit att öka kunskapen om situationen för anhöriga till personer som haft stroke, för att få ett bredare underlag för möjliga förbättringsområden avseende information, utbildning, råd och stöd samt behov av avlösning i den ofta livslånga vårduppgiften.

Några resultat från rapporten:

• Det var 45 % av de anhöriga som ansåg att deras partner var helt eller delvis beroende av deras tillsyn och hjälp.
• De anhörigas hjälpinsatser varierade mycket, vanligast var att de hjälpte till med förflyttning utomhus, bad och dusch och därefter med av- och påklädning, förflyttning inomhus och toalettbesök.
• Många anhöriga hjälpte till med städning, ekonomi, brevskrivning, kontakter med vård och omsorg, rehabilitering och att hantera läkemedel.
• De allra flesta anhöriga upplevde sitt eget hälsotillstånd som ganska eller mycket gott samtidigt som drygt var tionde upplevde det som ganska eller mycket dåligt.
• Drygt en femtedel har vid besvarandet av enkäten den senaste månaden känt trötthet och utmattning hela eller en hel del av tiden.

Läs hela rapporten!

Vilket stöd finns för anhöriga

- Kommunen är skyldig att erbjuda anhöriga stöd. Kommunens anhörigkonsulent (ska finnas i varje kommun) kan ge stöd och råd, enskilt eller i grupp, bland annat om avlösning och avlastning.

- Kuratorhjälp kan man söka via sjukhuset eller i ett senare skede via vårdcentralen.

- Handikappersättning kan fås vid fördyrade levnadskostnader. Detta måste sökas via försäkringskassan innan 65 års ålder.

- Gå med i en anhöriggrupp! Där kan du tillsammans med andra dela erfarenheter, tips, råd, glädjeämnen och upptäcka att du inte är ensam i din situation. Anhöriggrupper anordnas av strokeföreningar, anhörigkonsulenter, Röda korset med flera.

- Vanliga frågor kring stroke hittar du under länken "Frågor och svar" (i menyn till vänster)

JURISTEN HAR ORDET

Om du vill läsa mer utförligt kring stöd för anhöriga och kommunens skyldigheter och vilka lagar som gäller läs artikeln som juristen Patrik Magnusson har skrivit "Vilket stöd kan anhöriga få", klicka på länken här nedan:

Juristen har ordet

Viktiga böcker för anhöriga

Boken "Anhörig i nöd och lust" är en bok som vänder sig direkt till den anhöriga. Författarens förhoppning är boken ska guida den anhöriga till att efter förmåga och förutsättningar finna en balans mellan att hjälpa andra och livet i övrigt. Budskapet är bland annat att inte glömma bort sig själv. Boken ger tips råd och stöd av alla de slag och vilka lagar som gäller.
Boken är skriven av Lennarth Johansson, psykolog och docent. Han har arbetat med anhörigfrågor under många, många år. Boken finns att köpa här i vår webb-butik.

Marie Svendenius, jurist, har skrivit boken "Stroke - och sedan...?" om hennes man som fick stroke vid 66 års ålder.
”Mitt syfte med boken är att underlätta livet för alla anhöriga till svårt sjuka som har det tungt och ofta känner sig ensamma. Vart ska de vända sig med alla sina frågor? Vem ansvarar för vad? I över fem år har jag försökt att få svar. Jag har frågat om bland annat varför Håkans utevistelser är så få, varför han inte kan få en elektrisk rullstol, hur han ska få bästa möjliga vård/rehabilitering, hur han ska få en god man, hur färdtjänsten/sjukresor fungerar och varför inte fysioterapeuten och arbetsterapeuten på Håkans boende kan behandla honom. Boken ger svar på de flesta av dessa frågor och många andra. Den är full med råd.”
Boken kan du beställa här på hemsidan i vår webb-butik.


Riksrevisionen kritiska till det befintliga anhörigstödet

Riksrevisionens granskning från 2014 visar att staten inte har gjort tillräckligt för att anhöriga som vårdar närstående ska få ett stöd som motsvarar deras behov. Många anhöriga tvingas ibland ta ett större ansvar för en närståendes vård och omsorg än de orkar med. Samtidigt får de inte det stöd från det offentliga som de behöver. Regeringen bör därför göra mer för att förbättra förutsättningarna för kommuner och landsting att ge ett gott stöd till de anhöriga, anser Riksrevisionen.
Till rapporten

Anhörigstöd - Information till anhörig-, brukar- och patientorganisationer

Denna skrift från Socialstyrelsen (artikelnr 2014-11-14) vänder sig till medlemmar i organisationer som består av anhöriga, brukare och patienter, det vill säga ideella organisationer som har det gemensamt att de på olika sätt arbetar för de anhörigas bästa. Förhoppningen är att de diskussionsfrågor som tas upp kan innebära en hjälp för organisationerna att formulera och utvecklas sin syn på bestämmelsen, vad den betyder för enskilda och hur organisationen ska arbeta vidare med dessa frågor.


Klicka här för att beställa eller ladda ner skriften på Socialstyrelsens hemsida!
Bild

Vägledning för anhöriga

Socialstyrelsens ”Stöd till anhöriga – vägledning till kommunerna”(artikelnr 2013-3-2) är tänkt att inspirera kommuner till att utveckla sitt stöd till anhöriga som vårdar en närstående. Alla anhöriga som har behov av stöd har rätt till det enligt socialtjänstlagen. Materialet beskriver också vem som är anhörig och vilken typ av stöd det kan handla om.
ladda ner dokumentet här

Debattartikel "Ojämlik tillgång till kognitiva hjälpmedel ett hot mot jämlik hälsa

STROKE-Riksförbundets ordförande Ove Puisto har skrivit under debattartikel
Läs artikeln i Dagens Medicin

Skriv ut Skriv Ut-ikon
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen
Tel: 08-721 88 20, Fax: 08-721 88 29

info@strokeforbundet.se

Strokefonden pg. 90 05 30-7, bg. 900-5307
Tel: 0200-883131

Organisationsnr: 802009-9332