STARTSIDA
STARTSIDA
Kontakt
Vad är stroke?
Vad gör vi?
Bli medlem
Föreningarna
Anhöriga
» Berättelser
Juristen har ordet
Strokedagen
Webb-Butik
Forskning & ansökan
Gåva till Strokefonden
Utbildning
Nyheter
Filmer
Länkar
Press
Samverkanspartners
Stroke i media
Talande Webb
In English
Sök

 
Bild

Anhöriga

SEX TIPS från erfarna anhöriga:

- Tänk på dig själv ibland, utan att få dåligt samvete.
- Våga att be om hjälp, till exempel att ta emot avlastning.
- Sover du dåligt och känner dig utmattad gå till doktorn. Ett långvarigt anhörigskap
kan vara stressande både för kropp och själ.
- Glöm inte att även du behöver få sätta ord på din egen situation.
- Ensam är inte stark, sök kontakt med andra i liknande situation.
- Om din närstående bor i särskilt boende och är nöjd, försök vara nöjd du med.

Vilket stöd finns för anhöriga

- Kommunen är skyldig att erbjuda anhöriga stöd. Kommunens anhörigstöd (ska finnas i varje kommun) kan ge stöd och råd, enskilt eller i grupp, bland annat om avlösning och avlastning.

- Kuratorhjälp kan man söka via sjukhuset eller i ett senare skede via vårdcentralen.

- Merkostnadsersättning ansöker man om till försäkringskassan.

- Gå med i en anhöriggrupp! Där kan du tillsammans med andra dela erfarenheter, tips, råd, glädjeämnen och upptäcka att du inte är ensam i din situation. Anhöriggrupper anordnas av strokeföreningar, anhörigkonsulenter, Röda korset med flera.


JURISTEN HAR ORDET

Om du vill läsa mer utförligt kring stöd för anhöriga och kommunens skyldigheter och vilka lagar som gäller läs artikeln som juristen Patrik Magnusson har skrivit "Vilket stöd kan anhöriga få", klicka på länken här nedan:

Juristen har ordet

Anhörig rapport

En unik rapport publicerad 2018, har kommit från kvalitetsregistret Riksstroke. Man har följt upp anhöriga tre och fem år efter deras närståendes stroke, för att se hur situationen ser ut och om den har förändrats sedan ettårsuppföljningen. Det visar sig att situationen är snarlik hur den var ett år efter den närståendes stroke.

Syftet med undersökningen har varit att öka kunskapen om situationen för anhöriga till personer som haft stroke, för att få ett bredare underlag för möjliga förbättringsområden avseende information, utbildning, råd och stöd samt behov av avlösning i den ofta livslånga vårduppgiften.

Några resultat från rapporten:

• Det var 45 % av de anhöriga som ansåg att deras partner var helt eller delvis beroende av deras tillsyn och hjälp.
• De anhörigas hjälpinsatser varierade mycket, vanligast var att de hjälpte till med förflyttning utomhus, bad och dusch och därefter med av- och påklädning, förflyttning inomhus och toalettbesök.
• Många anhöriga hjälpte till med städning, ekonomi, brevskrivning, kontakter med vård och omsorg, rehabilitering och att hantera läkemedel.
• De allra flesta anhöriga upplevde sitt eget hälsotillstånd som ganska eller mycket gott samtidigt som drygt var tionde upplevde det som ganska eller mycket dåligt.
• Drygt en femtedel har vid besvarande av enkäten den senaste månaden känt trötthet och utmattning hela eller en hel del av tiden.

Läs hela rapporten!

Viktiga böcker för anhöriga

Men jag då? - Att förlora sig själv som anhörigvårdare är en bok skriven av Karin Rex Svensson. Det är en personlig och avslöjande berättelse om en allvarlig stroke som drastiskt förändrar tillvaron för båda parter i ett äktenskap. Men till skillnad från andra böcker är perspektivet helt och hållet anhörigvårdarens. Berättelsen präglas av kärlek, okunskap om sjukdomen, bristande information från vård och omsorg samt en envis kamp för att få en dräglig tillvaro tillsammans.
Det här är en angelägen bok, som många anhöriga kan känna igen sig i. Berättelsen har mycket att ge för dem som arbetar i vården och omsorgen, men även för beslutsfattare om de tar sig tid att lyssna och förstå vilken resurs anhöriga är och också inse deras behov av information och stöd för att de ska orka i längden.
Beställ boken direkt från författaren på mejl: karin.rex.svensson@gmail.com
Pris: 100 kr plus porto

Anhörig i nöd och lust är en bok som vänder sig direkt till den anhöriga. Författarens förhoppning är boken ska guida den anhöriga till att efter förmåga och förutsättningar finna en balans mellan att hjälpa andra och livet i övrigt. Budskapet är bland annat att inte glömma bort sig själv. Boken ger tips råd och stöd av alla de slag och vilka lagar som gäller.
Boken är skriven av Lennarth Johansson, psykolog och docent. Han har arbetat med anhörigfrågor under många, många år. Boken finns att köpa här i vår webb-butik.

Stroke - och sedan...? har Marie Svendenius skrivit. Det är en berättelse utifrån att hennes man fick stroke vid 66 års ålder.
”Mitt syfte med boken är att underlätta livet för alla anhöriga till svårt sjuka som har det tungt och ofta känner sig ensamma. Vart ska de vända sig med alla sina frågor? Vem ansvarar för vad? I över fem år har jag försökt att få svar. Jag har frågat om bland annat varför Håkans utevistelser är så få, varför han inte kan få en elektrisk rullstol, hur han ska få bästa möjliga vård/rehabilitering, hur han ska få en god man, hur färdtjänsten/sjukresor fungerar och varför inte fysioterapeuten och arbetsterapeuten på Håkans boende kan behandla honom. Boken ger svar på många frågor. Den är full med råd.”
Boken kan du beställa här på hemsidan i vår webb-butik.

Skriv ut Skriv Ut-ikon
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen
Tel: 08-721 88 20, Fax: 08-721 88 29

info@strokeforbundet.se

Strokefonden pg. 90 05 30-7, bg. 900-5307
Tel: 0200-883131

Organisationsnr: 802009-9332

Anhörigas berättelser

Har du en berättelse som du vill dela med dig av här på hemsidan? Vill du läsa andras berättelser?
Gå vidare här