STARTSIDA
STARTSIDA
Kontakt
Vad är stroke?
Vad gör vi?
Bli medlem
Föreningarna
Anhöriga
Juristen har ordet
Strokedagen
Webb-Butik
Forskning & ansökan
Gåva till Strokefonden
Utbildning
Nyheter
Filmer
Länkar
Press
Samverkanspartners
Stroke i media
Talande Webb
In English
Sök

 
Bild

Juristen har ordet

Här kan du läsa om olika juridiska teman som vår jurist Patrik Magnusson har skrivit. Vi kommer allt eftersom att lägga in hans artiklar här.

Delvis nya förändringar av assistansersättningen

Nu (2018) har vissa av förutsättningarna för rätten till assistansersättning ändrats så att fler kan få ta del den assistans de har behov av.
Till artikeln

Samordnad individuell plan

Som sjuk och i behov av insatser från samhället kan det vara ett flertal aktörer som ansvarar för olika insatser. För att underlätta för individen att reda ut vem som ska göra vad finns möjlighet till att upprätta en samordnad individuell plan.
Till artikeln

Diskriminering

Alla ska behandlas lika och diskriminering är förbjudet i Sverige enligt lag. Vad innebär det i praktiken? Vilka personer och vilka situationer omfattas av skyddet mot diskriminering?
Till artikeln

Personlig assistans och grundläggande behov

Personlig assistans är till för att stötta och möjliggöra för individen att tillgodose sina grundläggande behov. Dessa har tillkommit och förändrats över tid vilket har lett till att färre moment nu bedöms utgöra grundläggande behov. Vad är det som i dagsläget bedöms utgöra grundläggande behov vid bedömning av behovet av personlig assistans.
Till artikeln

Egen vårdbegäran

Sedan en tid har det varit möjligt att själv ansöka om specialistvård, en möjlighet att skriva sin egen remiss. Hur det ska gå till skriver vi om i denna artikel.
Till artikeln

Bortre tidsgränsen för utbetalning av sjukpenning är borttagen

Den bortre tidsgränsen för utbetalning av sjukpenning är nu borttagen. Vad innebär det för den som är eller blir sjuk och behöver sjukpenning? I den här artikeln ska jag försöka reda ut vilka regler som gäller efter den 1 februari 2016 för den som är sjuk och beroende av sjukpenning för sin försörjning.
Till artikeln

Bostadsanpassning

Vid begränsad rörelseförmåga kan det hända att det blir svårt att bo i den ordinarie bostaden. Funktioner som tidigare har fungerat väl för individen kan på grund av funktionshinder bli svåranvända eller helt otillgängliga. För att kunna bo kvar och leva så självständigt som möjligt finns det därför regler om bostadsanpassningsbidrag.
Till artikeln

Tandvård

Till artikeln

Parkeringstillstånd för funktionshindrade. Vad gäller?

Till artikeln

Vård utomlands

Vilka regler gäller för att få vård utomlands?
Till artikeln

Vad är viktigt att ta upp i ett läkarintyg?

Ett läkarintyg som verkligen speglar dina begränsningar och dina behov är A och O när man söker olika stödinsatser.
Läs artikeln

Kan stroke vara en arbetsskada

Till artikeln

Vem ärver mig när jag dör?

Till artikeln

Skriv ut Skriv Ut-ikon
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen
Tel: 08-721 88 20, Fax: 08-721 88 29

info@strokeforbundet.se

Strokefonden pg. 90 05 30-7, bg. 900-5307
Tel: 0200-883131

Organisationsnr: 802009-9332