STARTSIDA
STARTSIDA
Kontakt
Vad är stroke?
Vad gör vi?
Bli medlem
Föreningarna
Anhöriga
Juristen har ordet
Strokedagen
Webb-Butik
Forskning & ansökan
» Ansökningsblanketter
» Höstutdelningen
» Vårutdelningen
» Rapporter
Gåva till Strokefonden
Utbildning
Nyheter
Filmer
Länkar
Press
Samverkanspartners
Stroke i media
Talande Webb
In English
Sök

 

Ansökningsblanketter

1. Du som söker första gången


Du som söker för första gången, glöm inte att om du erhåller forskningsanslag så förbinder du dig att rapportera in till förbundet inom två år från det du fick anslaget en redogörelse för projektets interimsresultat.

2. Du som söker ytterligare anslag


Du som söker ytterligare anslag för samma forskningsprojekt ska redovisa vad som hittills har gjorts i pågående projekt på en separat pdf som ska bifogas ansökan.

Ansökningsblankett

Här kan du ladda ner ansökningsblanketten
Klicka här

Skriv ut Skriv Ut-ikon
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen
Tel: 08-721 88 20, Fax: 08-721 88 29

info@strokeforbundet.se

Strokefonden pg. 90 05 30-7, bg. 900-5307
Tel: 0200-883131

Organisationsnr: 802009-9332