STARTSIDA
STARTSIDA
Kontakt
Vad är stroke?
» Hur uppkommer stroke?
» Riskfaktorer
» Vad är TIA?
» Lär dig känna igen stroke
» Kan stroke förebyggas?
» Konsekvenser efter stroke
» Dolda funktionsnedsättningar
» Rehabilitering
» Vanliga frågor och svar
» Strokeenhet
Vad gör vi?
Bli medlem
Föreningarna
Anhöriga
Juristen har ordet
Strokedagen
Webb-Butik
Forskning & ansökan
Gåva till Strokefonden
Utbildning
Nyheter
Filmer
Länkar
Press
Samverkanspartners
Stroke i media
Talande Webb
In English
Sök

 
Bild

Strokeenhet

Vård på en strokeenhet minskar dödlighet, funktionsberoende och behov av institutionsvård, oavsett ålder, kön och svårighetsgraden av stroke.

En strokeenhet är en enhet på sjukhuset som enbart, eller nästan enbart, tar hand om strokepatienter. Där finns ett team med expertkunnande om stroke bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, logoped, arbetsterapeuter och kurator. Teamet ska även ha tillgång till dietist och psykolog. Teamet samarbetar kring det akuta skedet, omvårdnaden och rehabiliteringen.

När man blir inlagd på en strokeenhet finns ett fastställt program för åtgärder efter stroke, för att undvika och snabbt kunna åtgärda medicinska komplikationer. Vid enheten startas omedelbar mobilisering av patienten. Tidig rehabilitering ges och patienten och anhöriga får information och utbildning medan man är på enheten.

På strokeenheten har personalen stor kunskap och erfarenhet av stroke. Den totala vårdtiden på sjukhus förlängs inte med vård på en strokeenhet.


Skriv ut Skriv Ut-ikon
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen
Tel: 08-721 88 20, Fax: 08-721 88 29

info@strokeforbundet.se

Strokefonden pg. 90 05 30-7, bg. 900-5307
Tel: 0200-883131

Organisationsnr: 802009-9332