Strokeföreningen Enköping

Ordförande
Anneli Djurklou
Ekolsundsvägen 1
749 50 Ekolsund
Tel: 070-865 34 02
E-post: anneli.djurklou@ekolsund.se

Sekreterare
Yvonne Rosvall
Tel: 073-809 72 27
E-post: yvonnerosvall@yahoo.se 

Org.nr: 802428-7495
Bankgiro:
421-0589
Hemsida: www.stroke-enkoping.se
Länsförening: Uppsala

Hitta din strokeförening

Bli medlem här