Strokeföreningen Kalmar

Ordförande och sekreterare
Ronald Rosengren
Sparregatan 5
392 30 Kalmar
Tel: 070-550 74 94
E-post: ronaldo50@telia.com

Kansli
FSO Resurscenter
Nygatan 30
392 34 Kalmar

Org.nr: 802448-0447
Plusgiro: 53 15 51-0
Länsförening: Kalmar

Hitta din strokeförening

Bli medlem här