Strokeföreningen Södertörn

Ordförande
Kjell Larsson
Skarpvägen 14
148 95 Muskö
Tel: 08-500 453 74, 070-972 10 34
E-post: kjell.sodertorn@gmail.com

Kansli
Strokeföreningen Södertörn
c/o Studieförbundet Vuxenskolan
Box 30
136 21 Haninge

Org.nr: 802410-1142
Plusgiro:
12 48 70-7
Länsförening: Stockholm

Hitta din strokeförening

Bli medlem här