DanielaB

Om DanielaB

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har DanielaB skapat 11 blogginlägg för.

Vi förtjänar svar gällande corona och smittskyddet

STROKE-Riksförbundet har tillsammans med Funktionsrätt Sverige och sju andra förbund skrivit en debattartikel gällande smittskyddet av corona i Sverige och vad som utgör grunden för regeringens beslut kring smittskyddspenning och smittbärarpenning. Vi ställer oss frågande till var Socialstyrelsens analys av smittrisken mellan närstående och personer i riskgrupp tog vägen? Och vad hände med rekommendationen om att närstående borde avstå att förvärvsarbeta om det inte kunde ske utan risk för smitta? Läs debattartikeln:  https://www.altinget.se/artikel/debatt-vi-fortjanar-svar-viktiga-upplysningar-har-tagits-bort

2020-08-10T10:48:02+02:00

Vinnarskallen som fick en stroke

I en gripande radiodokumentär får vi möta Jörgen som får en stroke. Vad händer nu med fru, barn, vänner och jobb när han över en natt får helt nya förutsättningar? Vad blir kvar, och vad försvinner av allt det som tidigare tagits för givet? https://sverigesradio.se/avsnitt/1535009

2020-07-28T10:54:02+02:00

“Fel dra in körkort direkt vid synfältsbortfall”

Transportstyrelsen driver en alltför hård linje vid synfältsbortfall. Det skriver flera debattörer, däribland STROKE-Riksförbundets ordförande Ove Puisto i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Bedömningar av professionella förarprövare bör kunna vägas in i besluten, precis som EU-direktivet på området anger. Till debattartikeln

2020-06-02T14:08:17+02:00

Vid strokesymtom tveka inte att ringa 112

Vi har fått signaler från vården att det är färre nu under corona epidemin som söker för strokesymtom. Om du får symtom på stroke tveka inte att ringa 112 för att snabbt komma till sjukhus.  Ju fortare du kommer under vård ju bättre är dina möjligheter att överleva och att få snabb behandling för att minska konsekvenserna efter stroke. Symtom på stroke är till exempel nytillkommen svaghet i en arm eller ben, snedhet i ansiktet eller svårigheter med talet, det vill säga sluddrigt tal eller svårigheter att hitta ord.

2020-05-13T11:39:42+02:00

Biologisk mångfald en del i rehabprocessen

Neurologiska rehabiliteringskliniken vid Stora Sköndal, Stockholm har en rehabträdgård där det finns aktiviteter som gynnar både patienter och insekter. Ökad biologisk mångfald är en viktig del i rehabiliteringsprocessen för patienterna. Genom att bygga insektshotell, vildbihotell och fågelholkar övar patienterna bland annat på planering, koordination och utförande. Balansen övas också vid plockandet av växtmaterial i naturen och krattande i trädgården. Pallkragar har anpassats för att skapa förutsättningar för rullstolsburna att delta i trädgårdarbetet. Trädgårdsgrupp finns både vinter och sommar. Metoden är oerhört uppskattad av patienterna oavsett ålder, kön eller kulturell bakgrund. För många patienter har den även inneburit ett större mervärde av rehabiliteringen. Stiftelsen Stora Sköndals övergripande miljömål ”ökad biologisk mångfald” ska vara en given del i rehabiliteringsprocessen för patienterna. Till följd av förändringar i [...]

2020-04-24T11:15:18+02:00

“Har man haft stroke är man en riskgrupp”

Professor Bo Norrving, Lund, tillika ordförande för kvalitetsregistret Riksstroke säger att: ”har man fått stroke är man en riskgrupp för Covid-19 (Coronaviruset).  Mitt råd är att vara särskilt försiktig och minimera smittorisk, bättre att vara extra försiktig än att ge något intryck om motsatsen. Det är ju mer än 90 % av alla med stroke som har kärlriskfaktorer som innefattas i riskgruppen och det är få med stroke som är alldeles "rena" från att inte ha någon annan sjukdom som innebär ökad risk. En stor andel är också över 70 år som i sig innebär ökad risk.”

2020-04-15T11:51:57+02:00

Senaste nytt från folkhälsomyndigheten

För att få senaste information om Corona gå till folkhälsomyndighetens hemsida. Där finns det frågor och svar och mycket mer. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

2020-04-20T14:44:14+02:00

Smittskyddspenning krävs för riskgrupper

Regeringen måste agera för att införa smittskyddspenning och närståendepenning för att underlätta den akuta situationen för personer i riskgrupper och närstående. Det skriver Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige. STROKE-Riksförbundet är ett medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige. Läs debattartikeln: https://www.svd.se/smittskyddspenning-kravs-for-riskgrupper/i/senaste

2020-04-15T11:03:59+02:00