Vi delade ut 3,8 miljoner kronor 2019 ur Strokefonden, Stroke-Stiftelsen, Stina Smedbergs fond och Kjellgrens fond. Projekten ska vara fokuserade på stroke. Sista ansökningsdag 15 september. Patientnära forskning och rehabilitering är prioriterade områden.

Ett antal forskare erhåller vanligen från 20 000 kr till cirka 200 000 kr. En av tankarna med utdelade medel är att sprida och stödja strokeforskning över landet. Därför är flera ansökningar från samma forskargrupp sällan prioriterade.

Projekt som tilldelas medel vid utdelningen har dessförinnan granskats och bedömts av vårt vetenskapliga råd. Kvaliteten på projekten ska vara av högt vetenskapligt värde.

Vetenskapliga rådet består av följande personer: 
Professor Katharina Stibrant Sunnerhagen, Göteborg, ordförande
Docent Erik Lundström, Uppsala, sekreterare
Docent Mia von Euler, Stockholm, ledamot
Professor Lena von Koch, Stockholm, ledamot
Professor Arne Lindgren, Lund, ledamot

Stadgar för Strokefonden
Inriktning för Strokefonden