På grund av det rådande läget med Covid-19 (Coronaviruset) har förbundskansliet begränsat sin service. Det går givetvis bra att skänka pengar till Strokefonden och vi skriver minnesblad, men vi har längre leveranstid än normalt.

Om man inte har möjlighet att skänka gåvor via hemsidan går det att ringa in sina gåvor till gåvotelefon 0200-88 31 31 mellan 9-12, tisdag, onsdag och torsdag vecka 14 och 15 (31 mars, 1 april, 2 april,  7 april, 8 april och 9 april).  Telefontider för minnesgåvor uppdateras löpande.

Har du frågor om stroke och dess konsekvenser ber vi dig kontakta Daniela Bjarne, telefontid måndag till fredag 9-11, mobil 0738 00 11 99 alternativt daniela@strokeforbundet.se

För svar på verksamhetsfrågor ber vi dig i första hand kontakta Kjell Holm och i andra hand Hasse Sandberg, telefontid måndag till fredag 9-16. Kjell Holm, 08-721 88 11 alternativt kjell@strokeforbundet.se

Om du har frågor kring strokeföreningarna och deras verksamhet ber vi dig kontakta Hasse Sandberg, telefontid måndag till fredag 9-16. Hasse Sandberg, 08-721 88 27 alternativt hasse@strokeforbundet.se

 

Vi kommer att återuppta ordinarie verksamhet så snart det är möjligt men vi vet i detta läge inte när det kommer att ske.