Valberedning utses vid kommande representantskap den 6 juni 2020.