Lennarth Johansson, docent och psykolog, har skrivit en angelägen bok som riktar sig direkt till anhöriga, med råd, stöd och tips.