Strokekompetensutbildningen finns sedan 2018 även som en webbaserad utbildning, kallad webb-SKU. Även den traditionella utbildningen finns kvar.

Syftet med utbildningen är att höja kompetensen och säkerställa kvaliteten hos personal inom vård, rehabilitering och omsorg samt att utveckla samverkan i vårdkedjan och att stimulera arbete i team.

Förbundet förser kursdeltagarna, utan kostnad, med en strokebrosch* samt ett diplom efter avslutad utbildning. Den traditionella och den webb-baserade utbildningen finns nu som parallella utbildningar att välja på. Vill ni starta en traditionell strokekompetensutbildning kontakta oss innan.

Webb-SKU

*Vid förlust går det att erhålla ny mot en kostnad, kontakta kansliet 08-721 88 20.