På grund av det rådande läget med Covid-19 (Coronaviruset) har förbundskansliet begränsat sin service. 

Det går givetvis bra att skänka pengar till Strokefonden och vi skriver minnesblad, men vi har längre leveranstid än normalt. Om man inte har möjlighet att skänka gåvor via hemsidan går det att ringa in sina gåvor till gåvotelefon 0200-88 31 31 mellan kl 9-12 tisdag-torsdag. Telefontider för minnesgåvor uppdateras löpande.

Vi kommer att återuppta ordinarie verksamhet så snart det är möjligt men vi vet i detta läge inte när det kommer att ske.

Gåvotelefon 0200 – 88 31 31

Minnesgåva

Stödgåva

Hyllningsgåva

Med din hjälp kan vi fortsätta att finansiera strokeforskning så att färre får stroke. Din gåva gör skillnad. Stöd oss!

Strokefonden
Testamente
Stöd från föreningar och företag