Det går att förebygga stroke i stor utsträckning. Dock finns det strokefall där man inte hittar någon orsaksförklaring.

Antalet strokefall skulle minska radikalt om: 
hälften av alla rökare slutar röka,
hälften av alla som har högt blodtryck lyckas sänka trycket till målnivån,
hälften av de med förhöjda kolesterolvärden får ner dem till normal nivå,
hälften av alla som idag sitter stilla börjar motionera,
alla som har förmaksflimmer får behandling med blodförtunnande mediciner.

Att förhindra återinsjuknande
Efter en hjärninfarkt, det vill säga en propp, försöker man förhindra nya insjuknanden genom att ge blodproppsförebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel. Man försöker också påverka bakomliggande orsaker och tänkbara riskfaktorer. Behandling av riskfaktorer, som högt blodtryck och rökstopp är av stor betydelse.

TIA ska betraktas som en allvarlig varningssignal
Man beräknar att 30-50 procent av patienterna med TIA kommer att få en hjärninfarkt inom fem år om inte adekvata förebyggande insatser sätts in. Genom utredning och behandling kan man minska risken att får stroke. Vid TIA bör samma förebyggande behandling användas som efter hjärninfarkt.

Läs mer om förebyggande åtgärder i vår gratisfolder Det går att förebygga stroke